درباره ما

شرکت تأمین با احراز شرایط و صلاحیت‌های مربوطه دارای مجوزها و تأییدیه‌های مختلف از مراجع و سازمان‌های ذی‌صلاح داخلی و خارجی بوده و اهم خدمات ذیل (با شرایط ویژه)، را ارائه می‌نماید: * اجرای طرح‌های تخصصی پایش سلامت، غربال‌گری و گردشگری سلامت * فروش بلیط خطوط حمل و نقل هوائی داخلی و خارجی * نمایندگی […]