شرکت بین‌المللی تأمین:

تهران _ خیابان شریعتی- روبروی ایستگاه متروی قلهک ساختمان آ.اس.ب

تماس: 12–22608210-021

تماس: 3–22640271-021

فکس: 22640270-021